Meer dan 75% kans op succes

Mulder Business Mediation

Waarom Mediation

Impasses en conflicten komen niet voor niks zo veel voor. Vaak ontstaan ze door gedrevenheid of een steevaste overtuiging. Dat is menselijk. Toch zijn het áltijd ongewenste situaties omdat ze tijd en energie vreten. En erger nog, ze leiden je af van wat echt belangrijk is.

Partijen die bereid zijn om samen het conflict op te lossen hebben baat bij mediation. In de praktijk blijkt dat meer dan 75% van de zaken onder begeleiding van een mediator succesvol afgerond wordt. De moeite van het proberen waard dus.

De juridische weg kan altijd nog

Daarom is het verstandig om in gesprek te gaan. Een rechtszaak, met hoge proces- en advocaatkosten en lange doorlooptijden, is alleen maar gericht op de schuldvraag. Na de uitspraak is er slechts 1 ‘winnaar’. De relatie is zo goed als kapot en het oorspronkelijke probleem is ‘gestopt’ niet opgelost.

Zo staan wij erin

Mediation is in die zin veel prettiger omdat de partijen er gelijkwaardig zijn. Is er overeenstemming bereikt, dan is er ook weer een basis voor een toekomstige relatie. ‘Sterker uit de strijd’ is hier absoluut van toepassing. Het begrip voor elkaars situatie, en het wederzijds respect, kan zelfs leiden tot een hechtere band.

Integriteit

Vertrouwelijk! Dat is het sleutelwoord bij Mulders Business Mediation. De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht, net als de partijen trouwens. Deze plicht zorgt ervoor dat de betrokkenen zich veilig voelen in een ongemakkelijke situatie. Mocht de bemiddeling niet lukken, dan blijven alle vertrouwelijke zaken achter waar ze horen; binnenskamers!

Vertel me meer over Mulder business Mediation

Meer dan 75% kans op succes

Walter Mulder

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl