De impasse doorbreken

Bemiddeling bij overlast en onenigheid

Zakelijke aanpak

Een conflict is een conflict. Zo heel veel varianten zijn er niet. Maar de reden van een conflict kan wel heel divers zijn. Burenruzies lijken in dat opzicht veel op bedrijfsmatige conflicten, meer dan bijvoorbeeld een scheiding of een nalatenschapsissue. Dat komt omdat zo’n ‘particuliere’ strijd zakelijk aangepakt moet worden.

Gezamenlijke oplossing

Escalaties in de buurt ontstaan vaak door iets ‘onbenulligs’, maar kunnen uitgroeien tot heftige, ingrijpende en vooral langdurige confrontaties. De reden? Geen of slechte communicatie. Rechtszaken kosten veel geld en leiden niet tot herstel van de relatie. Mediation is een betere oplossing die daarom ook door rechters en advocaten geadviseerd wordt. Bij een rechterlijke uitspraak kan het conflict aanhouden. Bij mediation gebeurt dat bijna nooit, omdat de oplossing door de partijen zelf wordt aangedragen.

Vaststellingsdocument

Als de bereidheid er van alle partijen is, is de kans op bemiddeling voor 50% geslaagd. De mediator zal de buren stimuleren om zelf met een creatieve oplossing te komen. Hij zorgt ervoor dat iedereen zijn ‘punt’ kan maken en daar evenveel gelegenheid voor krijgt. Is er overeenstemming, dan zal de afspraak vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Hoewel het geen rechtsgeldig document is, is de overeenkomst wel bindend voor de betrokkenen.

Vertel me meer over burenmediation

De impasse doorbreken

Walter Mulder

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl